product training voor Firetect gebruikers

WERKEN VOLGENS VOORSCHRIFTEN & REGELGEVING

Om de brandveiligheid te borgen is het van belang dat de uitvoering van brandwerende bouwdetails conform attest van de fabrikant gebeurt. Hierop wordt toegezien door bevoegd gezag (BWT of brandweer) bij inspectie of vergunning. Productcertificaten kunnen alleen worden ingezet voor de garantieverklaring van werkzaamheden als de materialen zijn verwerkt volgens specificaties in de juiste toepassing.

Niet alleen de overheid stelt eisen, ook steeds meer verzekeringsmaatschappijen stellen aanvullende 'eisen' aan het Bouwbesluit om de materiële schade bij brand zoveel mogelijk te beperken.

FAQ

Als fabrikant van Firetect ondersteunen we applicateurs + monteurs die dagelijks met Firetect werken. Periodiek geplande opleidingen, product trainingen en 'bijpraatsessies' zijn gericht op actuele bouwregelgeving + Firetect verwerkingsinstructies.
Uitsluitend bedoeld voor klanten die professioneel bezig zijn met bouwkundige brandpreventie.

Een voorbeeld. 2 dagen (2x2 dagdelen): een theoriesessie met aansluitend een praktijkgedeelte. Op de 1e dag staat vaak Bouwbesluit, normen & criteria op de agenda. De dag wordt afgesloten met huiswerkopdrachten. De dagen zijn verspreid, omdat ervaring leert dat 'anders kijken' veel nieuwe vragen oproept!

Ja, bij actieve deelname krijg je een Firetect certificaat. Dit biedt meerwaarde naar aannemers en opdrachtgevers: je bent bekend met Firetect verwerkingsinstructies en productcertificaten. Samen met je eigen garantiecertificaat uitvoer werkzaamheden biedt dit maximale zekerheid!

Als je ook met goed gevolg examen aflegt, ben je 'certified Firetect user' en krijg je een ID-pas die 2 jaar geldig is.

Ja, we bieden in-company trainingen, op locatie of in Gorinchem. Het programma is geheel af te stemmen op de behoeften van het bedrijf. Op inschrijving kan ook op vastgestelde data; dit heeft een iets algemener karakter, een en ander afhankelijk van de groepssamenstelling.

Onze Fire Safety Engineer verzorgt de opleidingen en heeft ruim 25 jaar ervaring in het opleiden van vakmensen bij de diverse samenwerkingsverbanden in de bouw.

KIT OF COATING, HET ZIJN TECHNISCHE PRODUCTEN!

Brandwerende werkzaamheden worden vaak onderschat. Te vaak nog worden producten verkeerd toegepast en dit leidt vrijwel altijd tot verminderde prestaties bij brand!

Onze opleidingen zijn praktijkgericht binnen een theoretisch (lees: wettelijk) kader. Niet alleen weten welke producten wanneer en hoe toe te passen, maar ook op basis van kennis te komen tot brandwerende oplossingen. Want in de praktijk is het altijd net even anders!

We stemmen onze cursussen af op trainingsdoelen en competenties: algemene bouwkundige brandpreventie of bijv. toegespitst op luchtkanalen of wand/dakaansluitingen.

PRODUCT TRAINING FIRETECT

Opdrachtgevers en aannemers vragen steeds vaker om ‘gecertificeerde’ applicateurs om de kwaliteit van het uitgevoerde werk conform productcertificaat te borgen. Als fabrikant geeft KLF product trainingen voor Firetect gebruikers om te borgen dat Firetect op de juiste manier worden toegepast, dwz conform DoP. Product trainingen worden in-company gegeven of in Gorinchem, al dan niet op inschrijving; min. 4 max. 6 deelnemers per groep.

BRANDWERENDE AFDICHTINGEN

 • sparingen, naden & (dilatatie)voegen
 • buisdoorvoeren: kunststof en metaal
 • kabeldoorvoeren: kabelgoten, bundels etc.
 • aanhelen van brandkleppen
 • wanneer wel / niet brandwerend afdichten
 • wanneer wel / niet rookdicht
 • herkennen van situaties & praktijkvoorbeelden
 • bouwfouten, tips & tricks

BRANDWEREND TIMMERWERK

 • hoofddraagconstructies, staalbekleding
 • wand/dakaansluitingen (wbdbo) met vlamschermen
 • brandwerende plafonds & wanden
 • opwaarderen van deuren
 • lezen van constructie tekeningen: draagconstructie, hulpstaal etc.
 • berekenen profielfactoren
 • herkennen van situaties & praktijkvoorbeelden
 • bouwfouten, tips & tricks

INSPECTIE BRANDVEILIGHEID

 • brandcompartimentering
 • sparingen & doorvoeren door brandscheiding
 • gelijkwaardigheid / fire safety engineering
 • checken van indeling brandcompartimenten
 • beoordelen kwaliteit afdichtingen
 • herkennen van situaties & praktijkvoorbeelden
 • bouwfouten, tips & tricks
TOP